Tuesday, 22 October 2019

Persiaran Gapi Dua, Daerah Hulu Selangor

Cadangan Menyiapkan Kerja-Kerja Infrakstruktur untuk Sebahagian Persiaran Gapi Dua dan Sebahagian Jalan Antara Gapi Dua di Antara Gapi, Bandar Sungai Chik, Daerah Hulu Selangor, Selangor Darul Ehsan

Pelanggan: Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor (PKNS)

Foto pada: 30 Mac 2021

Tuesday, 22 October 2019